Emmaboda är årets kulturkommun 2022

Emmaboda har stolt utnämnts till Årets kulturkommun 2022, ett erkännande som speglar kommunens engagemang och framgång inom kultur och konst.

2022 markerar året då Emmaboda får äran av att tituleras som Årets kulturkommun. Denna utmärkelse belyser den småländska kommunens ihärdiga och fruktbara arbete med kultur, där en blandning av tradition och nytänkande skapar en levande och tillgänglig kulturscen.

Emmabodas kulturella identitet

Om man belyser vad som gjort staden värdig titeln som årets kulturkommun 2022 har man kikat på följande. Kommunens kulturpolitik präglas av långsiktighet, där kulturen spelar en central roll i arbetet med demokrati, meningsfull fritid, hälsa och social gemenskap.

Bevarande av kulturarv

Emmaboda, beläget mitt i glasriket, har effektivt bevarat och förhöjt detta arv genom etableringen av The Glass Factory. Detta museum, Sveriges enda av sitt slag, baseras på omfattande glassamlingar, vilket skapar en global attraktion och fungerar som ett knutpunkt för glaskonstentusiaster från hela världen.

Kulturell mångfald

Invånarna får ta del av en kulturscen som inte bara är varierad, utan också tillgänglig för alla. Här kan man njuta av både spetskultur och bredare kultursatsningar, vilket skapar en inkluderande och mångfacetterad kulturupplevelse.

Kommunens framtidsvisioner inom kultur

Emmaboda lyckas bemästra balansen mellan att värna om tradition samtidigt som man strävar efter innovation och utveckling inom kultursektorn. Detta synliggörs genom kommunens fortsatta arbete och satsningar, även under svårigheter som pandemin, där kulturen görs synlig och tillgänglig för alla, med särskilda initiativ riktade mot barn och ungdomar.

Politikerna i Emmaboda tar kulturen på allvar, med långsiktiga ekonomiska satsningar och en stark betoning på kulturens frihet och oberoende. Denna satsning och engagemang har inte bara gjort kulturen mer synlig, utan också mer tillgänglig för alla invånare, vilket reflekteras i den positiva responsen från samhället.

Emmaboda står nu i rampljuset med titeln Årets kulturkommun 2022, en utmärkelse som understryker och firar kommunens långvariga arbete och dedikation till kulturens betydelse och utveckling. Priset som tilldelades är ett vandringspris i form av ett glasäpple tillverkat av konstnären Rune Strand. Med blicken stadigt fäst framåt, fortsätter Emmaboda att bygga på sitt kulturarv, samtidigt som man skapar rum för nytänkande och innovation inom kulturlivet.